Földrajzi elhelyezkedés

Nepál dél-ázsiai ország, délről India, északról Kína határolja. Területe 147.000 km2, amely mintegy másfélszerese Magyarországénak. Az ország 80%-át a Himalája vonulatai teszik ki, a többi 20% a Hindusztáni-alföldhöz tartozó Terai síkság. Az első dolog, ami a legtöbb embernek eszébe jut Nepálról, hogy itt található a Föld legmagasabb pontja, a 8848 m magas Mt. Everest (nepáliul Sagarmatha, tibeti nyelven Csomolungma).

Azt már kevesebben tudják, hogy a világon meglévő 14 db 8000 méter feletti hegycsúcs közül 8 szintén Nepálban van.

Az ország államformája: demokratikus szövetségi köztársaság.

Az itt élő emberek

Lakossága: kb. 29 millió fő. A népesség etnikai szempontból igen összetett. Indoeurópai és mongolid típusú emberek egyaránt alkotják Nepál lakosságát.

Legfőbb népcsoportok: chetri, brahmin, magar, tharu, tamang, nevár, muszlim, kami, yadav, rai, gurung, damai, limbu, thakuri, dalit (kaszton kívüliek), sherpa! (Ez is egy népcsoport neve, nem pedig a hegymászókat kiszolgáló teherhordóké, ahogy tévesen szerepel a nyugati köztudatban.), és még nagyon sok más. 

Nepálban jelentős számú tibeti is él menekült státusban (állampolgárság nélkül), akik az 1959-es tibeti felkelés után jöttek ide. 

A különböző népcsoportoknak gyakran saját nyelvük, szokásaik, ételeik vannak. 

Régebben Nepálban is működött az indiaihoz hasonló kasztrendszer. Kasztoknak tulajdonképpen a különböző népcsoportokat tekintjük, és ezeken belül vannak kisebb alkasztok. Ma már a törvény kimondja, hogy minden ember egyenlő, függetlenül az etnikai (kasztbeli) és vallási hovatartozásától. Az embereket egyáltalán nem zavarja, hogy a barátai, iskolatársai, munkatársai, szomszédjai, stb. más kasztból valók, nincsenek ellenérzéseik egymással szemben. Elfogadják egymás másságát, és tiszteletben is tartják azt. 

A kasztrendszer maradványai azért még most megtalálhatók az emberek életében: pl. házasságot még ma is zömében azonos kaszthoz tartozók kötnek, ill. a falvakban általában egy kasztbeli emberek laknak.

Hivatalos nyelv, főváros

A hivatalos nyelv a nepáli, amelyet mindenki ért és beszél, mivel az iskolákban is ez a tanítási nyelv, de a nepálin kívül még tucatnyi más nyelven is beszélnek.

A főváros Kathmandu, amely az ország közepén a Kathmandu-völgyben helyezkedik el kb. 1 milliónyi lakossal. Nagyobb városok még: Patan (Lalitpur), Biratnagar, Birganj, Bhaktapur, Pokhara, Nepalganj, Janakpur, Dharan.

A legsűrűbben lakott országrészek: a Katmandu-völgy és a déli Terai régió.

A lakosság

A lakosság 85%-a vidéken lakik és földművelésből tartja fenn magát. Nagyrészük szegény körülmények között él, csupán a városokban van egy szűkebb tehetős réteg, amely megengedheti magának a nyugati színvonalú életmódot. 

Nepálban nagyon kevés embernek jut állás, így aki teheti (főleg fiatal férfiak), külföldre megy hosszú évekre vendégmunkásnak, többnyire az Arab-öböl menti államokba, vagy katonának az indiai, ill. brit hadseregbe. Ez utóbbiakat hívják gurkáknak. Az általuk hazaküldött keresetek képezik Nepál fő valutabevételét és egyben megélhetési forrását.

Hitélet

Nepáliak főként hindu (kb. 80%) vagy buddhista (11%) vallásúak, de a gyakran összefonódó vallási praktikák miatt nem lehet élesen elkülöníteni, hogy ki hova tartozik. Ők nem is tulajdonítanak ennek akkora jelentőséget. A két vallás elemei sokszor olvadnak össze az itt élő emberek mindennapjaiban, gyakran egy templomban imádkoznak, csak különböző néven hívják az isteneiket. A különböző vallású emberek békésen élnek egymás mellett. 

2006-ig  Nepál volt a világ egyetlen hindu királysága, aztán a hindu jelzőt kivették az elnevezésből, tekintettel arra, hogy más vallású emberek is élnek itt. Kisebb számú muzulmán (4%), kirati (3%) és keresztény (0.5%) közösség is található Nepálban.

Éghajlat

Nepál éghajlata alapvetően trópusi monszun. Az enyhe száraz telet forró nyár követi, majd a bőséges csapadékot hozó monszun évszak. A magasabb tengerszintfeletti magasság miatt - mint pl. Katmanduban 1300 m-en - az időjárás jóval kellemesebb, az Indiában tapasztalható óriás meleg itt nem jellemző. Viszont télen már hűvös éjszakákra is lehet számítani, akár fagypontig is süllyedhet a hőmérséklet. 2500 m-nél magasabban az éghajlat már hegyvidéki. A Himaláján túl pedig száraz, hűvösebb éghajlat jellemző, mivel ide nem érnek el a csapadékot hozó monszunfelhők.

Nepáli idő és naptár

Nepáli időszámítás sajátos eltérést mutat mind a közép-európai időtől, mind a környező országok időszámításától. Az időeltolódás a közép-európai időhöz képest 3 óra 45 perc nyáron, és 4 óra 45 perc a téli időszámítás alatt. Nem különböztetnek meg téli-nyári időszámítást. Nepálban általánosan elterjedt a nepáli ún. Bikram Sambat naptár használata. Ez a naptár 56 évvel és 8 hónappal jár előrébb, mint „normál”. Ugyanúgy 12 hónapból áll egy év, csupán az évkezdés április közepére esik. Tehát pl. 2009. január 1-én a nepáli naptár 2065. Poush (9.) hónap 17-ét írt.  Az emberek mindkét formát ismerik, de többnyire a nepálit használja mindenki, és a hivatalos iratokban is ez szerepel.